Syntetisk pacosserings-® bägare

Finns dels som startkit innehållande 1 st ytterbehållare i kromstål och 10 st syntetiska bägare och dels som 12-pack syntetiska bägare. Obs – Syntetiska bägare kräver ytterbehållare i kromstål.

Utöka ditt bägar-sortiment kostnadseffektivt med de nya syntetiska pacosseringsbägarna och den nya ytterbehållaren i kromstål – en optimal lösning för belastningstoppar i köket när många pacosseringsbägare behövs.
Rekommendation: Se till att ha ett större antal av syntetiska pacosseringsbägare (utöver de rostfria bägarna) på lager för att kunna möta behoven vid catering och banketter.
Räkna själv fram det optimala antalet pacosseringsbägare med vår bägar-kalkylator.